فروش

اشتراک گذاشته شده با :

گزارش اکران


پایان بهار پررونق سینمای ایران/ جدول فروش کامل فیل
پایان بهار پررونق سینمای ایران/ جدول فروش کامل فیل
این جدول فروش کلی سینمای ایران، با احتساب سالن های تهران و شهرستان ها، در صورت صحت اعداد ارائه شده است. همین اعداد، حاکی از شکست فیلم ها در جدول فروش، و پایان رونق اکران نوروزی است.