فروش

اشتراک گذاشته شده با :

قیمت خودرو

شرایط پیش فروش هایما S7 اتوماتیک توربوشارژ (شرایط…
شرایط پیش فروش هایما S7 اتوماتیک توربوشارژ (شرایط…
زمان پیش فروش این محصول از روز دهم بهمن ماه آغاز میشود و تا سی ام همان ماه ادامه دارد (در صورت تکمیل نشدن ظرفیت فروش)