فروش

اشتراک گذاشته شده با :

آمار فروش موبایل

آمار فروش موبایل های مبتنی بر اندروید، iOS و ویندو
آمار فروش موبایل های مبتنی بر اندروید، iOS و ویندو
موسسه تحقیقاتی مستقل «Kantar Worldpanel»، گزارش جدید خود را منتشر کرده و در آن به آمار فروش موبایل در سراسر جهان از جمله ایالات متحده،‌ چین، و چند کشور برتر اروپا پرداخته است. در سه ماه اخیر، آمار فروش برای موبایل های مبتنی بر iOS مناسب بوده، اندرویدی ها فروشی عالی داشته اند و البته تقاضا برای موبایل های ویندوزی باز هم با کاهش رو به رو بوده است. در سه ماه منتهی به مه ۲۰۱۶، از میان موبایل های فروخته شده در اروپا، ۷۶.۵ درصد دارای پلتفرم اندروید بوده اند. این آمار در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال گذشته مشمول ۶ درصد رشد شده. داستان موفقیت اندروید به سرزمین اژدهای سرخ کشیده می شود و در چین، بیش از ۷۹ درصد از موبایل های فروش رفته مبتنی بر اندروید بوده اند در حالی که همین آمار برای ایالات متحده ۶۸.۵ درصد بوده است. جالب اینکه Kantar خاطر نشان می کند که آیفون SE، در لیست ۱۰ موبایل پرفروش در کشورهای چین، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده حضور داشته. در این میان آمار فروش موبایل های مجهز به ویندوز، باز هم کاهش داشته. چه در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال پیش و چه در مقایسه با دوره گذشته. با شرایط موجود، انتظار نمی رود که موبایل های مبتنی بر ویندوز با شرایط بهتری رو به رو شوند.

آمار فروش موبایل های مبتنی بر اندروید، iOS و ویندو
آمار فروش موبایل های مبتنی بر اندروید، iOS و ویندو
موسسه تحقیقاتی مستقل «Kantar Worldpanel»، گزارش جدید خود را منتشر کرده و در آن به آمار فروش موبایل در سراسر جهان از جمله ایالات متحده،‌ چین، و چند کشور برتر اروپا پرداخته است. در سه ماه اخیر، آمار فروش برای موبایل های مبتنی بر iOS مناسب بوده، اندرویدی ها فروشی عالی داشته اند و البته تقاضا برای موبایل های ویندوزی باز هم با کاهش رو به رو بوده است. در سه ماه منتهی به مه ۲۰۱۶، از میان موبایل های فروخته شده در اروپا، ۷۶.۵ درصد دارای پلتفرم اندروید بوده اند. این آمار در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال گذشته مشمول ۶ درصد رشد شده. داستان موفقیت اندروید به سرزمین اژدهای سرخ کشیده می شود و در چین، بیش از ۷۹ درصد از موبایل های فروش رفته مبتنی بر اندروید بوده اند در حالی که همین آمار برای ایالات متحده ۶۸.۵ درصد بوده است. جالب اینکه Kantar خاطر نشان می کند که آیفون SE، در لیست ۱۰ موبایل پرفروش در کشورهای چین، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده حضور داشته. در این میان آمار فروش موبایل های مجهز به ویندوز، باز هم کاهش داشته. چه در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال پیش و چه در مقایسه با دوره گذشته. با شرایط موجود، انتظار نمی رود که موبایل های مبتنی بر ویندوز با شرایط بهتری رو به رو شوند.