هر کسب و کار از نظر عملکرد فروش ماه های خوب و ماه های بد دارد. اما برخی از کسب و کارها در صنایعی مانند خوراکی و خدمات گردشگری باید به ماه های خوب شان متکی باشند تا بتوانند در بقیه ی ماه های سال به فعالیت خود ادامه دهند. اگر کسب و کار کوچک شما حتی برای…