عنوان آگهی: *, ماکزیمم 50 کاراکتر اجباری ... ماشینهای دست دو برای فروش. ویژه: لیست آخرین ماشین های دست دوم فروشی ... فروش خودرو تيبا 2 مدل 93 آدرس: تهران - تهران.