نمایندگی هیوندای افشار - نمایندگی رسمی آسان موتور - عاملیت مجاز 505 در مشهد - نمایندگی هیوندای مشهد و در شرق ... فروش ويژه با اقساط بدون سود با شرايط کاملا مناسب.