هیوندای اکسنت از قیمت 51 میلیون تا 116 میلیون تومان. خرید و فروش هیوندای اکسنت از سال 1995 تا 2017. ... آگهی سبز نمایندگی های مجاز محسنیان. 115,843,422 تومان.