مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت, ۹,۰۰۰, ۱۱,۰۰۰ ... خلال بادام زمینی, ۱۱,۰۰۰, ۱۲,۰۰۰ .... فروش مواد غذایی , در قبال سند ملکی , به صورت تهاتر یا تضمین 09122844177 و ...