فروش یک محصول فیزیکی به صورت آنلاین در فضای تجارت الکترونیک با داشتن روش های خاص خودش، به نسبت ساده است. اما اگر یک کسب وکار خدماتی دارید، که در آن بجای ارائه محصولات ملموس محصول دیجیتالی به مشتری ارائه می کنید، تکلیف چیست؟ نکته خوب و جالب اینکه حتی اگر…