بازاریابان و طراحان گرافیک از مدت ها پیش می دانستند که برخی رنگ ها تمایل به تحریک برخی حواس در مشتریان داشته و از این طریق نقش عمده ای در موفقیت کمپین های بازاریابی بازی می کنند. در ادامه به معرفی فهرستی شامل 10 رنگ مختلف می پردازیم که موجب افزایش فروش شده و به احساسی که آن را تحریک می کند هم اشاره می کنیم: 1- قرمز قرمز، رنگی حاکی از قدرت است…