در این مطلب به این سوال پاسخ داده ایم که چرا تمامی کارکنان شما باید در فرایند فروش شرکت داشته باشند و راه هایی برای برخی از بخش های تاثیرگذار ارائه کرده ایم