خود تراش های دستی کنونی توسط (kc.gillette) در سال 1903 ابداع گردید. ... خود تراش های برقی و یا ماشین اصلاح (electric shaver/razor): ..... فروشگاه اینترنتی. هموروئید  ...