ژيلت (Gillette) محصولی از شرکت پراکتر اند گمبل (P&G). آقای King ... در سال 1915 فروش خود تراش ها به 450,000 واحد و فروش تيغ ها به 70 ميليون واحد در سال رسيد.